Spolupráca

Od svojho vzniku spolupracujeme s centrami pre liečbu drogových závislostí na území celého Slovenska. Spoluprácu máme tiež vytvorenú s niektorými resocializačnými centrami v rámci Slovenska.

Finančne nás počas nášho fungovania podporuje VÚC Žilina, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, ktoré nám poskytuje aj akreditáciu na resocializačný program.

Podporu sme získali od nadácie Socia a rôznych komerčných firiem, ktorým nie je filantropia ľahostajná (Wirlpool, Henkel, KIA MOTORS SLOVAKIA).