Sme resocializačné centrum Manus pre plnoleté fyzické osoby po liečbe drogových a iných závislostí.