Zásady ochrany osobných údajov

Základné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomo odkaze:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37979264