Deň nástupu

 Podmienky prijatia  do resocializačného programu

 • vek od 16 rokov (ukončená povinná školská dochádzka)
 • zdravotný stav, ktorý dovoľuje liečbu v resocializačnom zariadení
 • aktuálne odporúčanie na resocializáciu – psychiater, adiktológ
 • zabezpečený príjem  – dávka v hmotnej núdzi, dôchodok (minimálne podaná žiadosť)

Pri prijatí je nevyhnutné mať so sebou

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu
 • lieky v prípade, že sú odporúčané psychiatrom

Úhrada služby

Vstupný poplatok: 70 EUR

Mesačný poplatok: 120 EUR

Klienti, ktorý sú evidovaný na úrade práce poberajú dávku v hmotnej núdzi a ochranný príspevok, z čoho uhrádzajú pobyt v zariadení.

Klienti, ktorých príjem prevyšuje 180 EUR mesačne uhrádzajú mesačný poplatok  150 EUR.

Záujemcom o absolvovaniu programu  odporúčame, aby si priniesli

 • iné lieky ( v prípade užívania)
 • osobnú hygienu
 • oblečenie (domáce, turistické, pracovné, do teplého aj chladného počasia, dáždnik, papuče, vychádzkovú a pracovnú protišmykovú obuv )
 • perá, veľký zošit
 • peniaze pre vlastnú potrebu
 • stravu na prvý deň pobytu
 • budík
 • príbor

ďalej odporúčame,  aby si záujemcovia o resocializačný program  vybavili všetky neodkladné úradné, pracovné a zdravotné záležitosti, ktoré sú spojené hlavne s dávkou v hmotnej núdzi, s inými dávkami, invalidným dôchodkom, vyšetrením u obvodných, alebo odborných lekárov. Tieto záležitosti sú potrebné najmä preto, lebo klienti v prvej fáze majú obmedzené priepustky a telefonáty.

Prvá platba sa uhrádza v deň nástupu klienta, v prípade predčasného odchodu klienta sa v zmysle podpísanej dohody peniaze späť nevracajú.